<span style="font-size:26px"><strong>CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIMAX</strong></span><br />
<strong><img alt="Địa chỉ MáyÉpNướcMía.vn" src="/data/ckfinder/images/con_address.png" style="height:16px; width:16px" /> Tại Hà Nội</strong>: Số 10C11 Ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội<br />
<img alt="Điện thoại đặt hàng tại MáyÉpNướcMía.vn" src="/data/ckfinder/images/con_tel.png" style="height:16px; width:16px" /> 024.3838.3456  Thời gian phục vụ: Từ 8h - 18h30 hàng ngày<br />
<strong><img alt="Địa chỉ MáyÉpNướcMía.vn" src="/data/ckfinder/images/con_address.png" style="height:16px; width:16px" /> Tại Hồ Chí Minh</strong>: 98 Đường 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh<br />
<img alt="Điện thoại đặt hàng tại MáyÉpNướcMía.vn" src="/data/ckfinder/images/con_tel.png" style="height:16px; width:16px" /> 028.3973.7777  Thời gian phục vụ: Từ 8h - 20h hàng ngày<br />
<img alt="" src="/data/ckfinder/images/33572.png" style="height:16px; width:16px" /> Email: info@savimax.vn  <img alt="" src="/data/ckfinder/images/domain.png" style="height:16px; width:16px" /> Website: <a href="http://mayepnuocmia.vn.vn">www.MáyÉpNướcMía.vn</a>

<iframe frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11085.44989209848!2d106.62182349757352!3d10.788442513077312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c0f17f1080f%3A0xf3d75639e5609f60!2zOTggxJDGsOG7nW5nIHPhu5EgNUEsIELDrG5oIEjGsG5nIEjDsmEgQSwgQsOsbmggVMOibiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1520938103648" style="border:0" width="100%"></iframe>